Logo: EDUKOMPAS, czyli edukacja, kompetencje a szkoła

Kod szkolenia:
10K
Adresaci:
dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół.
Cel:
  • motywowanie uczniów do uczenia się,
  • kształcenie kompetencji kluczowych uczniów,
  • wdrażanie nowoczesnych teorii dydaktycznych.
Tematyka:
  • strategie i metody nauczania stosowane w kształtowaniu kompetencji kluczowych;
  • co musi się stać, aby uczeń mógł kierować swoim procesem uczenia się. 10 warunków lekko kontrowersyjnych;
  • "Jak duch nad wodami", czyli jak towarzyszyć uczniowi w procesie uczenia się.
Termin:
20 marca 2019 r. w godz. 9:00 – 15:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
6
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadzący:
Agnieszka Herma, Danuta Sterna, Aleksander Pawlicki
Cena:
udział bezpłatny
Wolnych miejsc:
dużo

O prowadzącym:

Agnieszka Herma – doktor nauk matematycznych, doradca metodyczny, nauczyciel dyplomowany IV LO im. KEN w Bielsku-Białej, autorka publikacji z zakresu wspomagania szkół w kształtowaniu kompetencji kluczowych u uczniów.

Danuta Sterna – ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała na Politechnice Warszawskiej i w liceach warszawskich, jako nauczycielka matematyki i dyrektorka szkoły. Od 2000 r. współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) w programie Szkoła Ucząca Się (SUS), prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, tworzy i prowadzi kursy internetowe, a także jest ekspertem merytorycznym w programie SUS. Propaguje w Polsce ocenianie kształtujące i wprowadziła do edukacji polskiej metodę "OK zeszyt", która cieszy się dużym zainteresowaniem nauczycieli. Jest autorką publikacji dla nauczycieli i książek: "Ocenianie kształtujące w praktyce", "Uczę (się) w szkole", "Uczę się uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce", "OKmiks" i współautorką książki "Uczę w klasach młodszych".

Aleksander Pawlicki – jest absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk oraz – w zakresie rzemiosła trenerskiego – Szkoły Trenerów Akademii SET. Wykładowca dydaktyki w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Prowadził badania w Forschugstelle Osteuropa Uniwersytetu w Bremie, uczestniczył w pracach Zakładu Studiów Interdyscyplinarnych nad Edukacją Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim (z którym nadal współpracuje). Szkołę odwiedzał w rozmaitych rolach: ucznia, nauczyciela, dyrektora i rodzica, a także opiekuna wizytatorów ds. ewaluacji. Uczy od roku 1997 po dziś dzień historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii i retoryki. Autor podręczników do historii i WOS oraz licznych scenariuszy lekcji, brał udział w tworzeniu podstawy programowej, modyfikowaniu egzaminów zewnętrznych CKE oraz w reformie nadzoru pedagogicznego. Uczestniczył w badaniach programu PISA. Wyróżniony w Konkursie na Najlepszego Nauczyciela Warszawy od lat promuje debatowanie w stylu oksfordzkim animując Warszawską Ligę Debatancką.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.