Logo: EDUKOMPAS, czyli edukacja, kompetencje a szkoła. Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów?

Kod szkolenia:
10K
Adresaci:
dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół.
Cel:
  • motywowanie uczniów do uczenia się,
  • kształcenie kompetencji kluczowych uczniów,
  • wdrażanie nowoczesnych teorii dydaktycznych.
Tematyka:
  • strategie i metody nauczania stosowane w kształtowaniu kompetencji kluczowych;
  • co musi się stać, aby uczeń mógł kierować swoim procesem uczenia się. 10 warunków lekko kontrowersyjnych;
  • "Jak duch nad wodami", czyli jak towarzyszyć uczniowi w procesie uczenia się.
Termin:
20 marca 2019 r. w godz. 9:00 – 15:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
6
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadzący:
Agnieszka Herma, Danuta Sterna, Aleksander Pawlicki
Cena:
udział bezpłatny

O prowadzącym:

Agnieszka Herma – doktor nauk matematycznych, doradca metodyczny, nauczyciel dyplomowany IV LO im. KEN w Bielsku-Białej, autorka publikacji z zakresu wspomagania szkół w kształtowaniu kompetencji kluczowych u uczniów.

Danuta Sterna – ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała na Politechnice Warszawskiej i w liceach warszawskich, jako nauczycielka matematyki i dyrektorka szkoły. Od 2000 r. współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) w programie Szkoła Ucząca Się (SUS), prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, tworzy i prowadzi kursy internetowe, a także jest ekspertem merytorycznym w programie SUS. Propaguje w Polsce ocenianie kształtujące i wprowadziła do edukacji polskiej metodę "OK zeszyt", która cieszy się dużym zainteresowaniem nauczycieli. Jest autorką publikacji dla nauczycieli i książek: "Ocenianie kształtujące w praktyce", "Uczę (się) w szkole", "Uczę się uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce", "OKmiks" i współautorką książki "Uczę w klasach młodszych".

Aleksander Pawlicki – wykładowca Szkoły Edukacji PAFW i UW, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii i retoryki. Absolwent historii, studiował także teologię. Ukończył studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Pracował w gimnazjum i liceum. Autor programu historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej oraz towarzyszących mu podręczników "Był sobie człowiek", współautor podręcznika do wiedzy o społeczeństwie w liceum. Był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej ? współautorem podstawy programowej z 2008 r., współpracownikiem programu PISA Polska (2009 r.), odpowiedzialnym za grupę humanistyczną w projekcie badań nad umiejętnościami złożonymi prowadzonym przez Zakład Interdyscyplinarnych Studiów nad Edukacją IFiS PAN oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną (w latach 2008-2010). Pomysłodawca i współorganizator Warszawskiego Konkursu Debat Oksfordzkich.
W 2003 r. został wyróżniony w konkursie Prezydenta M.st. Warszawy "Najlepszy Nauczyciel Warszawy". Jest także trenerem biznesu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.