Logo: Rozwój psychoseksualny współczesnej młodzieży. Orientacja vs. tożsamość seksualna adolescentów

Kod szkolenia:
23S/I/2
Adresaci:
nauczyciele i wychowawcy pracujący z dziećmi w różnym wieku.
Cel:
uzyskanie wiedzy na temat prawidłowości rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży i umiejętności ewentualnych interwencji.
Tematyka:
tematyka seminarium będzie oscylowała wokół rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży – jego niepokojących zjawiskach, o tym jak rozmawiać z nimi na ten temat i przede wszystkim ich rozumieć.
Termin:
25 marca 2019 r. w godz. 14:30 – 17:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
3
Koordynatorzy:
Wioleta Baraniak, Katarzyna Jaworska
Prowadząca:
Aleksandra Żyłkowska
Cena:
45 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.