Logo: Trener w oświacie

Kod szkolenia:
13KD/2
Adresaci:
doradcy metodyczni, szkoleniowcy i wszyscy zainteresowani.
Cel:
  • przygotowanie pod względem pedagogicznym i psychologicznym wysoko kwalifikowanych pracowników prowadzących szkolenia dorosłych,
  • przygotowanie uczestników do efektywnego organizowania procesu doskonaleni.
Tematyka:
w program zawiera wszystkie etapy tworzenia projektu szkoleniowego od analizy potrzeb szkoleniowych, poprzez projektowanie i realizację szkolenia, aż po ocenę jego efektywności.Obejmuje również: komunikację werbalną i niewerbalną, zasady efektywnej współpracy z grupą szkoleniową oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach, które mogą pojawić się w trakcie przeprowadzenia szkolenia.
Termin:
3, 9, 10 marca, 13, 14, 27, 28 kwietnia, 12, 18, 19, 25, 26 maja, 1, 8, 9, 15 i 16 czerwca 2019 r. w godz. 9:00 – 16:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
160
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadzący:
wyspecjalizowana kadra
Cena:
900 zł

O prowadzącym:

Elżbieta: Modrzewska; menedżer ds. projektów edukacyjnych i rozwoju kadr KSSE. Mgr filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Ewaluacji dydaktycznej i egzaminowania, Zarządzania w Oświacie. Certyfikowany trener z 20 letnim stażem w edukacji dorosłych. Przez 18 lat Kierownik Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego OKE w Jaworznie, odpowiedzialna za przeprowadzanie egzaminów po szóstej klasie, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w województwie śląskim. Koordynatorka wielu projektów realizowanych w województwie i kraju w ramach funduszy EFS, m.in.: Mam zawód-mam pracę w regionie, Banki Zadań, Eduscience, starszy ekspert, w projekcie 1. CKE Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania. Prowadzi zajęcia z nauczycielami i dyrektorami szkół na studiach podyplomowych, konferencjach szkoleniowych i warsztatach z zakresu: zarządzania placówką oświatową, psychologicznych i fizjologicznych uwarunkowań uczenia się, tworzenia planów rozwoju szkoły, konstruowania narzędzi diagnostycznych, pomiaru dydaktycznego, oceniania kształtującego itp. Współpracowała z dwoma gminami w budowaniu strategii rozwoju oświaty. Trener wspomagania i doradca w nowym modelu doskonalenia nauczycieli. Autorka publikacji z zakresu oceniania, egzaminowania oraz wspomagania, a także wielu programów szkoleniowych dotyczących wykorzystania wyników egzaminów do tworzenia programów rozwojowych szkoły. Zainteresowania to pomiar dydaktyczny, neuroedukacja, ocenianie kształtujące.

Stefan Szulc: Doktorant na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Certyfikowany trener. Aktor. Nauczyciel akademicki. Jako trener specjalizuje się w emisji głosu i komunikacji. Od 2007 roku prowadzi zajęcia z Emisji głosu w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Współautor podręcznika projektowego Eduk@tor Kultury. Autor materiałów szkoleniowych i dydaktycznych (także e-learnigowych). Ma 16-letnie doświadczenie pracy na zawodowej scenie (obecnie związany z Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie), w filmach branżowych i fabularnych, oraz jako lektor w audycjach literackich Polskiego Radia Zachód. Publikował m.in. w "Kontekstach Kultury", "Toposie", "Śląsku" i "FA-arcie". Jest autorem sztuk teatralnych (4 premiery) i tekstów piosenek – m.in. hymnu "Szlachetnej Paczki". Jako tekściarz otrzymał II nagrodę na Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie w 2015 r.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.