Logo: Zindywidualizowana ścieżka kształcenia w praktyce szkolnej

Kod szkolenia:
6WF
Termin:
12 lutego 2019 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Koordynator:
Sabina Müller
Prowadząca:
Sabina Müller
Cena:
udział bezpłatny

O prowadzącym:

Sabina Müller

Pedagog – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (UŚ); logopeda – Logopedia i glottodydaktyka z terapią pedagogiczną (studia podyplomowe, UŚ); oligofrenopedagog – kurs kwalifikacyjny (ROM-E Metis); Organizacja i zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny (WOM Katowice).

Wieloletnie doświadczenie pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej (pedagog, dyrektor) i szkołach ogólnodostępnych (wychowawca świetlicy, pedagog szkolny). Czynny ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. Wieloletni członek zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.