Logo: Jak zrobić film poklatkowy? Nauka i zabawa w praktyce

Kod szkolenia:
12WD/3
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wszystkich typów szkół i nauczyciele świetlic szkolnych i środowiskowych.
Cel:
  • zrozumienie istoty działań praktycznych na lekcjach,
  • zastosowanie animacji poklatkowej na zajęciach z różnych przedmiotów,
  • film poklatkowy jako wsparcie w realizacji podstawy programowej,
  • przełożenie emocji na ujęcie kadrów,
  • wykorzystanie narzędzi cyfrowych.
Tematyka:
  • co to jest animacja poklatkowa;
  • każdy może zrobić – to nie jest takie trudne – film poklatkowy;
  • sposoby wykorzystania animacji poklatkowej, w tym przy promocji projektów oraz jako wsparcie działań wychowawczych;
  • tworzenie animacji z wykorzystaniem darmowych aplikacji;
  • wykonanie krótkiego filmu poklatkowego.
Termin:
18 marca 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Joanna Waszkowska
Cena:
50 zł
Wolnych miejsc:
15

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 50 zł do dnia 11 marca 2019 r. z dopiskiem 12WD/3.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.