Logo: Język polski wśród cyfrowych tubylców

Kod szkolenia:
67WD
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół i świetlic, nauczyciele bibliotekarze i wszyscy zainteresowani.
Cel:
  • poznanie sposobów implementacji narzędzi cyfrowych na lekcji,
  • rozumienie metod wprowadzania narzędzi cyfrowych w zgodzie z modelem SAMR,
  • poznanie sposobów aktywizowania uczniów dzięki wykorzystaniu cyfrowych narzędzi,
  • pozyskiwanie informacji zwrotnej po wykorzystaniu cyfrowych narzędzi.
Tematyka:
  • nauczanie poprzez emocje – tworzenie chmury skojarzeń (Answer Garden) oraz plakatu w PiZap,
  • gromadzenie informacji – wykorzystanie kodów QR oraz tablicy Padlet,
  • pozyskiwanie informacji zwrotnej dzięki wykorzystaniu cyfrowych narzędzi,
  • wykorzystanie filmów krótkometrażowych do zainicjonowania dyskusji oraz jako kontekst interpretacyjny podczas lekcji.
Termin:
8 kwietnia 2019 r. w godz. 14:30 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Joanna Waszkowska
Cena:
50 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.