Logo: FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży

Kod szkolenia:
38K
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni.
Cel:
Stworzenie modelu działań, z jednej strony chroniący młodych ludzi przed zagrożeniami, a z drugiej pobudzający ich do takiej aktywności, która zapełni przestrzeń ich ciekawości, czasem nudy, a czasem przestrzeń, trudnych doświadczeń – czymś dobrym, twórczym, a zarazem bezpiecznym. Indywidualne FALOCHRONY – to pomysł na nową jakość profilaktyki w szkołach/placówkach.
Tematyka:
FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego jest to program wczesnej profilaktyki wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Projekt został opracowany na podstawie Programu Falochron dla Województwa Dolnośląskiego w ścisłej współpracy z autorem FALOCHRONU – prof. dr hab. Jackiem Kurzępą.
Termin:
5 marca 2019 r. od godz. 10:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
6
Koordynatorzy:
Magdalena Wieczorek, Beata Cielecka
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
udział bezpłatny

O prowadzącym:

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.