Logo: Dziecko w rodzinie zrekonstruowanej

Kod szkolenia:
70W
Adresaci:
psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele.
Cel:
  • zwiększanie skuteczności pracowników szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom i ich opiekunom w sytuacjach związanych z rekonstrukcją rodziny;
  • rozwijanie umiejętności prowadzenia grupy wsparcia dla dzieci z rodzin zrekonstruowanych;
  • negocjacje nastawione na współpracę w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.
Tematyka:
  • mity a rzeczywistość rodzin zrekonstruowanych;
  • elementy różniące rodzinę zrekonstruowaną od tradycyjnej;
  • etapy rozwoju rodziny zrekonstruowanej;
  • sposoby pracy z "rodzicem zewnętrznym";
  • program grupy wsparcia dla dzieci z rodzin zrekonstruowanych;
  • negocjacje rodzinne.
Termin:
13 i 27 marca 2019 r. w godz. 9:30 – 13:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
10
Koordynator:
Beata Łęcka
Prowadząca:
Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
50 zł

O prowadzącym:

Krystyna Szczęsna-Witkowska

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), kurs Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (PSR) nową metodą w systemach opieki społecznej i edukacji w Polsce – uprawnienia trenera upowszechniającego Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach. Nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: kursy podstawowe i zaawansowane w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, coaching Skoncentrowany na Rozwiązaniach, spójność zespołu nauczycielskiego, interwencja kryzysowa na terenie szkół i placówek, profilaktyka wypalenia zawodowego, kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki agresji, pomoc dzieciom i młodzieży w obliczu kryzysu rozwodowego, Filmowa Akademia Pomocy Psychologicznej dla nauczycieli, treningi w zakresie Projektu Heroicznej Wyobraźni prof. P. Zimbardo.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.