Logo: RODO w pracy pedagoga i psychologa szkolnego

Kod szkolenia:
82W
Adresaci:
pedagodzy, psychologowie.
Cel:
poznanie praktycznych obowiązków i praw w dokumentowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
Tematyka:
  • jak chronić dane osobowe uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
  • szkolne procedury bezpieczeństwa związane z RODO,
  • dokumentacja szkolna – dzienniki zajęć specjalistów,
  • wizerunek ucznia – uroczystości szkolne i lokalne,
  • współpraca z instytucjami a ochrona danych osobowych uczniów i rodziców.
Termin:
29 stycznia 2019 r. w godz. 10:00 – 14:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Grażyna Cybula
Prowadząca:
Grażyna Cybula
Cena:
25 zł

O prowadzącym:

Grażyna Cybula

Pedagogika resocjalizacyjna – UŚ, coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny w MEN), nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencje w sytuacjach kryzysowych, prawo oświatowe, prawo rodzinne i cywilne, zarządzanie placówkami.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.