Logo: Polska Niepodległość - droga do wolności

Kod szkolenia:
8S
Adresaci:
nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół, wychowawcy i ewszyscy zainteresowani.
Cel:
  • przedstawienie historii dążenia Śląska do niepodległości,
  • zainspirowanie nauczycieli do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych perspektywy zwykłego człowieka i otaczających go przedmiotów,
  • zainspirowanie nauczycieli do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych motywów literackich związanych z dążeniem do niepodległości,
  • przedstawienie możliwości dydaktycznych pakietu edukacyjnego OBEN IPN w Katowicach.
Tematyka:
  • narracje muzealne nt. wystawy "100x100. Nasze stulecie" i Niepodległa w dziennikach M. Dąbrowskiej i Z. Nałkowskiej – Muzeum Górnośląskie w Bytomiu;
  • niepodległość na Śląsku;
  • pakiet edukacyjny OBEN IPN w Katowicach.
Termin:
15 lutego 2019 r. w godz. 10:00 – 13:15
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
3
Koordynatorzy:
Gabriela Wawrzynek, Sonia Gogulla
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
udział bezpłatny
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.