Logo: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach placówkach

Kod szkolenia:
39W
Adresaci:
dyrektorzy, nauczyciele, specjaliści przedszkoli, szkół i placówek.
Cel:
podnoszenie jakości i skuteczności udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach szkołach, placówkach.
Tematyka:
  • podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach, placówkach;
  • organizacja pomocy w przedszkolu, szkole, placówce – zadania dla dyrektora, nauczycieli, specjalistów oraz koordynatora ppp;
  • rozpoznawanie potrzeb dzieci i uczniów w zakresie objęcia ich pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
  • trzy stopnie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • formy i sposoby udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • współpraca w udzielaniu ppp z rodzicami, specjalistami, placówkami;
  • ocena efektów udzielanej pomocy oraz ocena postępów dziecka/ucznia;
  • dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce.
Termin:
12 i 19 marca 2019 r. w godz. 14:30 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
10
Koordynator:
Małgorzata Spendel
Prowadząca:
Małgorzata Spendel
Cena:
50 zł

O prowadzącym:

Małgorzata Spendel

Psycholog – UŚ, logopeda. Posiada 40-letnie doświadczenie w pracy psychologicznej, w tym diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi zajęcia szkoleniowe w poradniach, przedszkolach, szkołach i ośrodkach oświatowych. Członek Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Ekspert ORE ds. opracowania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Od 20 lat jako nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach realizuje autorskie programy szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, dzieci i uczniów z niepełnosprawnością, pracy z dziećmi przedszkolnymi i w edukacji wczesnoszkolnej (diagnostyka, terapia, kształcenie) – program PEWNIAK. Współpracuje z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznych w całym kraju.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.