Logo: Zagrożona młodzież. Rozmowy o wychowaniu i profilaktyce - część III

Kod szkolenia:
4S/III
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni.
Cel:
  • wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły poprzez wyposażenie nauczycieli w wiedze na temat wiodących i uzupełniających strategii profilaktycznych, poziomów profilaktyki, mechanizmów rozwoju zachowań ryzykownych, diagnozy czynników ryzyka i czynników chroniących w szkole/placówce, prezentacji wybranych narzędzi diagnostycznych;
  • tworzenie mapy środowiskowej czynników ryzyka i czynników chroniących w szkole/placówce.
Tematyka:
  • wychowanie i profilaktyka w szkole, wiodące i uzupełniające strategie profilaktyczne, poziomy profilaktyki, mechanizmy rozwoju zachowań ryzykownych, diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w szkole/placówce, prezentacja wybranych narzędzi diagnostycznych;
  • tworzenie mapy środowiskowej czynników ryzyka i czynników chroniących w szkole/placówce.
Termin:
27 marca 2019 r. w godz. 14:30 – 17:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
3
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadzący:
Magdalena Wieczorek, Tomasz Wojtasik
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
16

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 25 zł do dnia 20 marca 2019 r. z dopiskiem 4S/III.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

O prowadzącym:

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.

Tomasz Wojtasik

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany.

Koordynator projektu Szkoły Promujące Zdrowie w województwie śląskim, trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, trener programu Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent szkoły trenerów dla Nauczycieli woj. Śląskiego fundacji IBRAS.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: praca zawodowa, a wypalenie zawodowe, stres w życiu codziennym i zawodowym, organizacja i coaching, budowanie sieci szkół wsparcia, edukacja zdrowotna.

Słowa kluczowe:
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.