Logo: [Bytom] Sieć współpracy młodych stażem pedagogów szkolnych

Kod szkolenia:
22D/2
Adresaci:
młodzi stażem pedagodzy szkolni.
Cel:
  • przybliżenie uczestnikom roli pedagoga w społeczności szkolnej;
  • omówienie przepisów prawnych, szczególnie istotnych z punktu widzenia zadań realizowanych przez pedagoga;
  • wyposażenie uczestników w przykładowe druki dokumentacji, wzory pism, notatek, procedur;
  • możliwość wymiany doświadczeń.
Tematyka:
  • formalny aspekt pracy pedagoga – zakres obowiązków, uprawnień, dokumentacja pedagoga;
  • pedagog-nauczyciel, pedagog-rodzic, pedagog-uczeń – tworzenie płaszczyzn porozumienia i współpracy;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole, tworzenie programu profilaktyczno-wychowawczego;
  • działania pedagoga w zakresie organizowania i realizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;
  • interwencja kryzysowa w szkole, wszczęcie procedury "Niebieska karta".
Termin:
23 stycznia, 6 lutego, 13 marca, 10 kwietnia i 15 maja 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
25
Koordynator:
Sabina Müller
Prowadząca:
Sabina Müller
Cena:
125 zł
Wolnych miejsc:
17

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 125 zł do dnia 20 stycznia 2019 r. z dopiskiem 22D/2.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

O prowadzącym:

Sabina Müller

Pedagog – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (UŚ); logopeda – Logopedia i glottodydaktyka z terapią pedagogiczną (studia podyplomowe, UŚ); oligofrenopedagog – kurs kwalifikacyjny (ROM-E Metis); Organizacja i zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny (WOM Katowice).

Wieloletnie doświadczenie pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej (pedagog, dyrektor) i szkołach ogólnodostępnych (wychowawca świetlicy, pedagog szkolny). Czynny ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. Wieloletni członek zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.