Logo: Zada-NIE!-domowe

Kod szkolenia:
8W
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy.
Cel:
  • przedstawienie biologicznego podłoża uczenia się (kodowanie, zapamiętanie, przetworzenie, integracja i odtworzenie informacji);
  • omówienie potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
  • analiza czynników wpływających na efektywność procesu dydaktycznego;
  • analiza zadań domowych jako strategii dydaktycznej;
  • analiza wpływu zadań domowych na sukces edukacyjny uczniów.
Tematyka:
  • biologiczne podłoże procesu uczenia się;
  • organizacja procesu nauczania – uczenia się;
  • efektywny proces dydaktyczny;
  • rola zadania domowego;
  • wpływ zmęczenia, przemęczenia i przeciążenia emocjonalnego na efektywność uczenia się.
Termin:
10 grudnia 2018 r. w godz. 14:30 – 18:15
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
5
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Grażyna Cybula, Grażyna Skirmuntt
Cena:
25 zł

O prowadzącym:

Grażyna Cybula

Pedagogika resocjalizacyjna – UŚ, coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny w MEN), nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencje w sytuacjach kryzysowych, prawo oświatowe, prawo rodzinne i cywilne, zarządzanie placówkami.

Grażyna Skirmuntt

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.