Logo: Program Unplugged

Kod szkolenia:
26KD
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni.
Cel:
profilaktyka używania substancji psychoaktywnych.
Tematyka:
szkolny program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przeznaczony dla młodzieży w wieku 12 – 14 lat.
Termin:
10 i 11 grudnia 2018 r. w godz. 10:00 – 17:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
18
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Elżbieta Stawecka
Cena:
240 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.