Logo: Naucz mnie, kiedy mówić NIE

Kod szkolenia:
1S
Adresaci:
dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli, nauczyciele przedszkolni i klas I - III, rodzice, dzieci.
Cel:
 • przeciwdziałanie porwaniom i zaginięciom oraz ich konsekwencji w postaci przestępstwa handlu ludźmi, w tym wykorzystywania seksualnego dzieci, pornografii dziecięcej czy wykorzystania do żebrania lub pracy niewolniczej;
 • podniesienie świadomości nauczycieli i rodziców, aby potrafili rozpoznać i umiejętnie zareagować w przypadku skrzywdzenia dziecka przez osobę dorosłą;
 • edukacja dzieci przedszkolnych i klas I-III w zakresie bezpiecznych i asertywnych zachowań wobec osoby dorosłej przekraczającej dopuszczalne granice prawne i społeczne.
Tematyka:
 • eksperyment policyjny;
 • prezentacja filmu profilaktycznego;
 • ochrona dziecka przed przemocą jako zadanie szkoły;
 • przemoc seksualna wobec dziecka;
 • ABC pierwszej pomocy;
 • wykorzystanie seksualne a polskie prawo, karalność;
 • postępowanie w sytuacji gdy dziecko jest ofiarą wykorzystania seksualnego;
 • zaginięcia;
 • niebieska karta;
 • obowiązki dyrektora szkoły;
 • zaplanowanie rocznego planu działań profilaktycznych w szkole.
Termin:
23 października 2018 r. w godz. 13:30 – 17:00
Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach, ul. Krzywoustego 11
Liczba godzin:
5
Koordynatorzy:
Ewa Kustwan-Mróz, Beata Cielecka
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
udział bezpłatny
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.