Kod szkolenia:
190WR
Adresaci:
rady pedagogiczne przedszkoli i szkół.
Cel:
  • usystematyzowanie wiedzy uczestników dotyczącej podstaw prawnych organizacji kształcenia specjalnego w przedszkolu i w szkole,
  • przybliżenie sylwetki dzieci niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie,
  • udzielenie praktycznych wskazówek pozwalających na opracowanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka,
  • wypracowanie modelu tworzenia i modyfikowania IPE-T.
Tematyka:
  • zadania zespołu nauczycieli dotyczące organizacji kształcenia specjalnego,
  • opracowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
  • potrzeby i możliwości dziecka niepełnosprawnego i niedostosowanego społecznie,
  • tworzenie i modyfikowanie IPE-T.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Sabina Müller
Prowadząca:
Sabina Müller
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

O prowadzącym:

Sabina Müller

Pedagog – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (UŚ); logopeda – Logopedia i glottodydaktyka z terapią pedagogiczną (studia podyplomowe, UŚ); oligofrenopedagog – kurs kwalifikacyjny (ROM-E Metis); Organizacja i zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny (WOM Katowice).

Wieloletnie doświadczenie pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej (pedagog, dyrektor) i szkołach ogólnodostępnych (wychowawca świetlicy, pedagog szkolny). Czynny ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. Wieloletni członek zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.