Kod szkolenia:
180WR
Adresaci:
nauczyciele.
Cel:
zapoznanie nauczycieli ze zmianami w zakresie oceny ich pracy.
Tematyka:
  • zmiany w zakresie oceny pracy nauczyciela w ustawie Karta Nauczyciela,
  • nowe rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczyciela,
  • jak określać wskaźniki do kryteriów oceny.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
do 4
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadzący:
Jolanta Leśniak, Grażyna Cybula
Cena:
600 zł

O prowadzącym:

Grażyna Cybula

Pedagogika resocjalizacyjna – UŚ, coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny w MEN), nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencje w sytuacjach kryzysowych, prawo oświatowe, prawo rodzinne i cywilne, zarządzanie placówkami.

Jolanta Leśniak

Psychologia – UŚ, Organizacja i zarządzanie oświatą - Akademia Polonijna w Częstochowie, kurs doskonalący z zakresu nadzoru pedagogicznego. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej i w szkołach ogólnodostępnych oraz specjalnych. Z racji niemal dwudziestoletniego stażu pracy w administracji państwowej (z Kuratorium Oświaty włącznie), specjalizujący się w pracy z doradcami metodycznymi, kierownik kursów kwalifikacyjnych.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: zarządzanie w oświacie, prawo oświatowe, zagrożenia cywilizacyjne.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.