Logo: Program Golden Five (Złota Piątka) - wdrażanie programu

Kod szkolenia:
5D
Adresaci:
nauczyciele gimnazjów.
Cel:
Program Golden Five – wdrażanie programu w szkołach podstawowych, klasy IV-VIII.
Tematyka:
Program Golden Five – wdrażanie programu w szkołach podstawowych, klasy IV-VIII.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
50
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
udział bezpłatny

O prowadzącym:

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.