Logo: Zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci - udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem

Kod szkolenia:
12D/13
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych w klasach I - III.
Cel:
  • rozwój Sląskiej Sieci Promującej Zdrowie,
  • wzrost kompetencji nauczycieli biorących udział w projekcie.
Tematyka:
  • Rozwój mowy u dziecka.
  • Kompetencje komunikacyjne.
  • Zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawności generujące trudności dziecka w zakresie mowy i komunikacji.
  • Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się.
Termin:
23 października, 13, 27 listopada i 5 grudnia 2018 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
4 spotkania
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Sabina Müller
Cena:
120 zł

O prowadzącym:

Sabina Müller

Pedagog – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (UŚ); logopeda – Logopedia i glottodydaktyka z terapią pedagogiczną (studia podyplomowe, UŚ); oligofrenopedagog – kurs kwalifikacyjny (ROM-E Metis); Organizacja i zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny (WOM Katowice).

Wieloletnie doświadczenie pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej (pedagog, dyrektor) i szkołach ogólnodostępnych (wychowawca świetlicy, pedagog szkolny). Czynny ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. Wieloletni członek zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.