Logo: Akademia szkolnego doradcy zawodowego. Wstęp do przedsiębiorczości z wykorzystaniem ekonomicznej gry symulacyjnej

Kod szkolenia:
83D/V
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, szkolni doradcy zawodowi.
Cel:
doskonalenie umiejętności nauczycieli w ramach szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Tematyka:
  • udział w ekonomicznej grze symulacyjnej,
  • wstęp do przedsiębiorczości – podstawowe zagadnienia,
  • cechy przedsiębiorcze – warsztaty.
Termin:
11 czerwca 2019 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadzący:
Jolanta Drobot, Maciej Zegarek - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
7

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 25 zł do dnia 4 czerwca 2019 r. z dopiskiem 83D/V.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.