Logo: Wsparcie na starcie (nauczyciel kontraktowy)

Kod szkolenia:
37D/II
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.
Cel:
wsparcie nauczycieli w zakresie planowania i realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.
Tematyka:
awans zawodowy nauczyciela kontraktowego.
Termin:
17 listopada 2018 r. w godz. 10:00 – 13:00 i 18 maja 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
10
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Jolanta Leśniak
Cena:
50 zł

O prowadzącym:

Jolanta Leśniak

Psychologia – UŚ, Organizacja i zarządzanie oświatą - Akademia Polonijna w Częstochowie, kurs doskonalący z zakresu nadzoru pedagogicznego. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej i w szkołach ogólnodostępnych oraz specjalnych. Z racji niemal dwudziestoletniego stażu pracy w administracji państwowej (z Kuratorium Oświaty włącznie), specjalizujący się w pracy z doradcami metodycznymi, kierownik kursów kwalifikacyjnych.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: zarządzanie w oświacie, prawo oświatowe, zagrożenia cywilizacyjne.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.