Kod szkolenia:
235R
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadzący:
Grażyna Małyska
Cena:
1000 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.