Logo: Sieć współpracy i doskonalenia dla logopedów przedszkoli, szkół i placówek

Kod szkolenia:
36D
Adresaci:
nauczyciele logopedzi przedszkoli, szkół i placówek.
Cel:
podnoszenie kompetencji logopedów w zakresie:
  • diagnozy funkcjonalnej dzieci i uczniów,
  • udzielania kompleksowego logopedycznego wsparcia dzieciom i ich rodzinom,
  • wymiany doświadczeń w zakresie pracy logopedycznej z dziećmi i ich rodzinami.
Tematyka:
  • stymulowanie umiejętności komunikowania się dziecka z otoczeniem;
  • diagnoza funkcjonalna dziecka/ucznia;
  • wsparcie nauczycieli przedszkoli, szkól i placówek w udzielaniu dzieciom/uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Termin:
5 października, 9 listopada 2018 r., 15 lutego, 12 kwietnia 2019 r. w godz. 14:30 – 18:00 i 7 czerwca 2019 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
25
Koordynator:
Małgorzata Spendel
Prowadzący:
Małgorzata Spendel, zaproszeni specjaliści
Cena:
125 zł

O prowadzącym:

Małgorzata Spendel

Psycholog – UŚ, logopeda. Posiada 40-letnie doświadczenie w pracy psychologicznej, w tym diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi zajęcia szkoleniowe w poradniach, przedszkolach, szkołach i ośrodkach oświatowych. Członek Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Ekspert ORE ds. opracowania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Od 20 lat jako nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach realizuje autorskie programy szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, dzieci i uczniów z niepełnosprawnością, pracy z dziećmi przedszkolnymi i w edukacji wczesnoszkolnej (diagnostyka, terapia, kształcenie) – program PEWNIAK. Współpracuje z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznych w całym kraju.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.