Logo: Skrzynia z narzędziami - wybrane techniki behawioralno-poznawcze do motywowania w rozwoju i zmian w zachowaniu

Kod szkolenia:
138W
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, psychologowie i pedagodzy szkolni i osoby zainteresowane w/w tematem.
Cel:
zwiększenie umiejętności wychowawczych uczestników warsztatu.
Tematyka:
wybrane techniki behawioralno-poznawcze do motywowania uczniów w rozwoju i dokonywania zmian w ich zachowaniu.
Termin:
23 stycznia 2019 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
20 zł

O prowadzącym:

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.