Logo: Bliźniak Edukacyjny (WY)Grać w szkołę - Konferencja I Projektowanie ciekawości

Kod szkolenia:
6K/II
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy.
Cel:
  • wykorzystanie elementów żonglerki w procesie uczenia się,
  • poznanie zasad żonglowania,
  • porównanie cech zabawy i gry,
  • przestawienie innowacyjnych form pracy dydaktycznej z wykorzystaniem gier zespołowych.
Tematyka:
  • żonglowanie jako źródło kreatywności w procesie uczenia się,
  • żonglerka jako ćwiczenie nawyku koncentracji,
  • zabawy i gry w dydaktyce.
Termin:
17 października 2018 r. w godz. 14:00 – 17:30
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
4
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
zaproszeni prelegencji
Cena:
60 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.