Logo: Strategie postępowania z uczniem ze spektrum autyzmu w klasie i w szkole

Kod szkolenia:
41WD/2
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy pracujący z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
Cel:
  • zapoznanie nauczycieli ze sposobami funkcjonowania uczniów z ZA;
  • doskonalenie umiejętności rozpoznawania mocnych i słabych stron ucznia z ZA;
  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat właściwego postępowania z uczniami z ZA.
Tematyka:
  • charakterystyka ucznia ze ze spektrum autyzmu (w tym ZA);
  • strategie pracy na lekcjach w klasie;
  • postępowanie z uczniem podczas wyjść, wycieczek;
  • praktyczne wskazówki do pracy z uczniem z ze spektrum autyzmu;
  • przewidywane problemy ucznia ze ze spektrum autyzmu na lekcjach, jak je rozwiązać?
  • dlaczego uczniowie ze ze spektrum autyzmu TAK się zachowują? Przyczyny, konsekwencje, sposoby zapobiegania.
Termin:
4 marca 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
5
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Dorota Kozłowska
Cena:
50 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.