Logo: Dziecko ze spektrum autyzmu. Nauczanie. Wychowanie. Opieka

Kod szkolenia:
52D
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy pracujący z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
Cel:
  • podniesienie kompetencji nauczycieli pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu,
  • wyposażenie nauczycieli w "zestaw praktycznych wskazówek" do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu,
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w strategie postępowania z dzieckiem ze spektrum autyzmu i z klasą.
Tematyka:
  • zaburzenia u osób ze spektrum autyzmu – diagnoza, terapia, wsparcie,
  • przetwarzanie sensoryczne u dziecka ze spektrum autyzmu,
  • dziecko ze spektrum autyzmu w klasie szkolnej – strategie postępowania,
  • świat społeczny wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu – rozwijanie kompetencji społecznych,
  • współpraca z rodzicami dziecka ze spektrum autyzmu i innymi rodzicami w klasie.
Termin:
14 listopada 2018 r., 16 stycznia, 5 lutego, 5 marca i 3 kwietnia 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
25
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
150 zł

O prowadzącym:

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.