Logo: Relaksacja i choreoterapia w pracy psychologiczno-pedagogicznej - spotkanie 5

Kod szkolenia:
5WD/5
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni, asystenci osób niepełnosprawnych, opiekunowie, bibliotekarze, studenci.
Cel:
 • poprawa koncentracji i myślenia;
 • łatwiejsze zapamiętywania i uczenia się;
 • lepsze samopoczucia;
 • poprawa jakości snu;
 • redukcji stresu;
 • rozluźnienie mięśni;
 • integracja na poziomie ciała i umysłu;
 • poprawa sprawności i koordynacji ruchowej;
 • podniesienie poziomu samoświadomości i poczucia własnej wartości;
 • pogłębienia komunikacji niewerbalnej;
 • rozwoju kreatywności, aktywności własnej;
 • wzrostu poczucia pewności w relacjach z innymi, budowania zaufania do siebie i innych;
 • integracji na poziomie ciała i umysłu;
 • kreatywnej formy spędzania czasu;
 • dostarczenia nowych sposobów wyrażania napięć, agresji oraz niepokoju.

możliwość stosowania techniki z:

 • dziećmi;
 • młodzieżą;
 • seniorami;
 • osobami niepełnosprawnymi;
 • osobami chorymi psychicznie i psychosomatycznie;
 • sobą, jako metoda rozwoju osobistego.
Tematyka:
 • ćwiczenia taneczno-ruchowe,
 • praca z muzyką, głosem i dźwiękiem,
 • improwizacje taneczne,
 • ruch twórczy (kreatywny),
 • techniki wyobrażeniowe,
 • pantomima,
 • techniki relaksacyjne.
Termin:
10 grudnia 2018 r. w godz. 15:45 – 19:45
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
5
Koordynator:
Beata Cielecka
Prowadzący:
Tomasz Kuta
Cena:
50 zł od spotkania lub 235 zł za 5 spotkań

O prowadzącym:

Tomasz Kuta – psycholog, pedagog, logopeda. Od 12 lat prowadzi zajęcia z teatroterapii, choreoterapii i terapii przez ruch dla dzieci i młodzieży. Jest autorem warsztatów arteterapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykluczonych społecznie, a także zagrożonych wykluczeniem. W 2016 roku, w ramach obchodów "Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury", prowadził zajęcia dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. Rzecznik medialny Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich "Kajros". www.tomaszkuta.pl

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.