Kod szkolenia:
32W
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych, pracownicy poradni psychologicznych i innych placówek.
Cel:
doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym.
Tematyka:
  • psychologia kliniczna dziecka w młodszym wieku szkolnym;
  • znaczenie relacji nauczyciel – uczeń;
  • główne źródła zagrożeń w rozwoju małego dziecka;
  • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym;
  • granice, zasady, wymagania i ich znaczenie w procesie wychowawczym;
  • skuteczność stosowania wzmocnień;
  • adekwatne interwencje wychowawcze.
Termin:
4 grudnia 2018 r. i 14 stycznia 2019 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
10
Koordynatorzy:
Katarzyna Jaworska, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadzący:
Katarzyna Jaworska, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
50 zł

O prowadzącym:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Psychologia – UŚ, terapia pedagogiczna (kurs kwalifikacyjny), doradztwo zawodowe (studia podyplomowe). Członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukakcyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach, Lider Programu Edukacyjno-Profilaktycznego "Ortograffiti" na terenie Śląska. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany.

Od lat szkoli młodzieżowych liderów i wykorzystuje pomysły uczniów na szkolna profilaktykę, aktywizuje młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

Katarzyna Jaworska

Psycholog – UŚ. Absolwentka menadżerskich studiów podyplomowych UŚ w Katowicach. Posiada doświadczenie w pracy zawodowej na Oddziale Nerwic Szpitala Miejskiego w Katowicach-Szopienicach, a także jako psycholog przedszkolny. Nauczyciel dyplomowany. Przez długi okres czasu prowadziła gabinet psychologiczny. Absolwentka szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii oraz pomocy w sytuacji kryzysu, prowadzonych przez specjalistów z ośrodków terapeutycznych w kraju, takich jak: Instytut Terapii Gestalt z Krakowa, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, Instytut Ericksonowski z Łodzi, Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy i specjalistów z zagranicy.

Zajmuje się psychoterapią, psychoprofilaktyką i psychoedukacją, trenowaniem umiejętności psychologicznych w pracy wychowawczej głównie z adolescentami, zagrożeniami związanymi z dojrzewaniem (autoagresja, przemoc rówieśnicza).

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.