Logo: Jak przeciwdziałać wykluczeniu i prześladowaniu w klasie i grupie

Kod szkolenia:
1D
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.
Cel:
  • rozwinięcie kompetencji nauczycieli w zakresie budowania środowiska sprzyjającego uczeniu się,
  • zapoznanie nauczycieli z efektywnymi metodami przeciwdziałania prześladowaniu i wykluczeniu z grupy,
  • rozwinięcie umiejętności wzmacniania postaw prospołecznych u uczniów.
Tematyka:
  • integracja zespołu klasowego, budowanie tożsamości grupy;
  • klasa jako zespół współpracujący;
  • oblicza i mechanizmy wykluczenia i dyskryminacji;
  • przeciwdziałanie negatywnym stereotypom;
  • zapobieganie wykluczeniu i prześladowaniu.
Termin:
24 listopada, 8 grudnia 2018 r., 19 stycznia, 9 lutego i 16 marca 2019 r. w godz. 9:00 – 12:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
20
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
100 zł

O prowadzącym:

Anna Dzięgiel

Filolog – filologia słowiańska i polska – Wydział Filologiczny UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny);

25-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela różnych typów szkół, w tym pracy ze studentami. Nauczyciel dyplomowany, kierownik kursów kwalifikacyjnych z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego, koordynator kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trener edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej.

Szkolenia z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z rodzicami, kompleksowe wspomaganie szkół (certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, sytuacja dzieci z rodzin migracyjnych, przeciwdziałanie dyskryminacji.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.