Logo: Resilience - jak wzmacniać odporność wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży?

Kod szkolenia:
24S
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni.
Cel:
głównym celem projektu jest zmniejszenie liczby uczniów wypadających zbyt wcześnie z systemu edukacji w Polsce, na Litwie i w Rumunii poprzez wdrożenie działań profilaktycznych w kontekście zachowań ryzykownych u młodzieży w wieku 13-18 lat.
Tematyka:
upowszechnienie projektu Resilience – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji (program ERASMUS+).
Termin:
6 czerwca 2018 r. w godz. 12:00 – 14:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
2
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
udział bezpłatny
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.