Kod szkolenia:
164W
Adresaci:
nauczyciele różnych przedmiotów.
Cel:
WIEDZA
 • zaznajomienie nauczycieli z podstawowymi wiadomościami i umiejętnościami związanymi z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

KOMPETENCJE

 • rozwijanie zainteresowań informatycznych nauczycieli przez wskazanie
 • w jaki sposób komputer może być narzędziem pożytecznym w pracy, nauce, zabawie;
 • wskazanie na wykorzystanie komputera przez każdego nauczyciela w trakcie przygotowywania materiałów pomocniczych do lekcji;
 • wdrażanie do wykorzystania komputera jako środka dydaktycznego wnoszącego nową jakość do szkoły na każdym etapie nauczania;
 • wskazanie na ważność doboru właściwego oprogramowania edukacyjnego.

POSTAWA

 • wdrażanie do pracy samokształceniowej w pracy z komputerem.
Tematyka:
Przygotowanie nauczycieli do korzystania z różnych, w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji oraz środków jej prezentacji i przekazu w celu wspomagania i wzbogacania procesu kształcenia. Celem warsztatu jest także poznanie i pogłębienie umiejętności na temat:
 • sposobów wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu przedmiotowym;
 • sposobów wyszukiwania w Internecie informacji potrzebnej do lekcji, oceny jej wartości i właściwego jej przekazania przy pomocy wybranych programów użytkowych;
 • efektywnych metod korzystania z multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji podczas nauczania i uczenia się;
 • nowych tendencji w nauczaniu – przede wszystkim nauczania aktywnego, poznanie dostępnych przez WWW zasobów służących takiemu nauczaniu;
 • metodyki nauczania przy wykorzystaniu komputera, a w szczególności multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji;
 • efektywnego wykorzystywania oprogramowania edukacyjnego;
 • reguł prawidłowego prezentowania przygotowanych materiałów z uwzględnieniem zasad tworzenia prezentacji;
 • zasad organizowania i tworzenia projektów edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
 • poznanie technologii multimedialnych i możliwości wykorzystania multimediów;
 • ukazanie zalet i zagrożeń wykorzystywania technik audio-video i Internetu w pracowni komputerowej oraz w szkole.
Termin:
19 maja 2018 r. od godz. 9:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynatorzy:
Sabina Furgoł, Sebastian Koczy
Prowadzący:
Sabina Furgoł, Sebastian Koczy
Cena:
20 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.