Logo: VI Regionalna konferencja z cyklu "Niepełnosprawność a edukacja" - "Autyzm - wiedzieć więcej"

Kod szkolenia:
25K
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, rodzice.
Cel:
wspieranie rozwoju i funkcjonowania ucznia z autyzmem.
Tematyka:
  • rozwój emocjonalności dziecka z autyzmem;
  • współpraca rodziców, nauczycieli i specjalistów na rzecz dziecka z autyzmem;
  • terapia kreatywna – jak twórczo rozwijać dzieci z autyzmem;
  • strategie postępowania wobec trudnych zachowań dziecka z autyzmem.
Termin:
23 maja 2018 r. w godz. 9:30 – 14:40
Miejsce:
Restauracja "Beskid" w Zabrzu, ul. Bytomska 44
Liczba godzin:
8
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
udział bezpłatny
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.