Kod szkolenia:
2S
Adresaci:
nauczyciele logopedzi przedszkoli, szkół i placówek.
Cel:
zapoznanie uczestników z formalnymi i merytorycznymi aspektami edukacji włączającej.
Tematyka:
  • regulacje prawne związane z edukacją włączającą;
  • edukacja włączająca-psychologiczne aspekty klimat, współpraca nauczycieli, postawy, bariery i utrudnienia, czynniki utrudniające i wspierające włączanie;
  • współpraca placówki z rodzicami dzieci/uczniów niepełnosprawnych w procesie włączania;
  • co robić aby się udało – panel dyskusyjny.
Termin:
14 czerwca 2018 r. w godz. 14:30 – 17:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
3
Koordynator:
Małgorzata Spendel
Prowadzący:
Małgorzata Spendel, Mirosława Bochner
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
26

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 20 zł do dnia 7 czerwca 2018 r. z dopiskiem 2S.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.