Kod szkolenia:
2S
Adresaci:
nauczyciele logopedzi przedszkoli, szkół i placówek.
Cel:
zapoznanie uczestników z formalnymi i merytorycznymi aspektami edukacji włączającej.
Tematyka:
  • regulacje prawne związane z edukacją włączającą;
  • edukacja włączająca-psychologiczne aspekty klimat, współpraca nauczycieli, postawy, bariery i utrudnienia, czynniki utrudniające i wspierające włączanie;
  • współpraca placówki z rodzicami dzieci/uczniów niepełnosprawnych w procesie włączania;
  • co robić aby się udało – panel dyskusyjny.
Termin:
14 czerwca 2018 r. w godz. 14:30 – 17:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
3
Koordynator:
Małgorzata Spendel
Prowadzący:
Małgorzata Spendel, Mirosława Bochner
Cena:
20 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.