Logo: Kurs na kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

Kod szkolenia:
1WD/2
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy, trenerzy, wolontariusze z trzyletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą.
Cel:
  • zapoznanie uczestników z obowiązującymi rozporządzeniami, przepisami bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników i zasadami: organizowania pracy w placówce wypoczynku, współpracy z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym, prowadzenia dokumentacji;
  • organizowanie pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym;
  • prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku, obowiązujące przepisy.
Tematyka:
  • podstawy prawne organizacji wypoczynku zimowego i letniego;
  • planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • bezpieczeństwo uczestników wypoczynku – przepisy, dobre praktyki.
Termin:
28 i 29 maja 2018 r. w godz. 14:30 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
10
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
125 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.