Logo: Kurs na kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

Kod szkolenia:
1WD/2
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy, trenerzy, wolontariusze z trzyletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą.
Cel:
  • zapoznanie uczestników z obowiązującymi rozporządzeniami, przepisami bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników i zasadami: organizowania pracy w placówce wypoczynku, współpracy z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym, prowadzenia dokumentacji;
  • organizowanie pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym;
  • prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku, obowiązujące przepisy.
Tematyka:
  • podstawy prawne organizacji wypoczynku zimowego i letniego;
  • planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • bezpieczeństwo uczestników wypoczynku – przepisy, dobre praktyki.
Termin:
28 i 29 maja 2018 r. w godz. 14:30 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
10
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
125 zł
Wolnych miejsc:
17

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 125 zł do dnia 23 maja 2018 r. z dopiskiem 1WD/2.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.