Logo: "Ruszam się i uczę" - zabawy grafomotoryczne

Kod szkolenia:
85W/6
Adresaci:
nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczyciele i wychowawcy świetlic, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy na temat dysfunkcji psychomotorycznych i ich wpływu na funkcjonowanie dziecka;
  • poznanie zabaw i ćwiczeń do rozwijania sprawności ruchowej, a przede wszystkim do usprawniania motoryki małej i dużej;
  • poznanie znaczenia ćwiczeń grafomotorycznych w wyrównywaniu startu szkolnego.
Tematyka:
  • rola ćwiczeń grafomotorycznych w przygotowaniu do nauki czytania i pisania;
  • usprawnianie motoryki malej i dużej;
  • usprawnianie koordynacji ruchowej, wzrokowej i słuchowej;
  • usprawnianie precyzji ruchów dłoni.
Termin:
24 maja 2018 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
5
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
25 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.