Logo: [Lubliniec] Moje bezpieczne(?) dziecko

Kod szkolenia:
9K/II/7
Adresaci:
nauczyciele klas IV - VIII oraz szkół ponadpodstawowych.
Cel:
  • ograniczenie wybranych, najistotniejszych zdarzeń z udziałem dzieci, których sprawcami są osoby dorosłe, zwłaszcza tych dotyczących wykorzystywania seksualnego czy pornografii dziecięcej;
  • reagowanie w sytuacjach zagrożenia;
  • zapobieganie wakacyjnym zagrożeniom i kryzysom.
Tematyka:
  • bezpieczne zachowanie dziecka w kontaktach z dorosłym;
  • jak rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy;
  • przygotowanie nauczyciela, wychowawcy do podejmowania interwencji i prowadzenia rozmów z rodzicami, opiekunami;
  • bezpieczeństwo (zagrożenia) dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
Termin:
24 maja 2018 r. w godz. 14:00 – 18:00
Miejsce:
Muzeum Edyty Stein w Lublińcu, ul. Edyty Stein 2
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadzący:
specjaliści ROM-E Metis
Cena:
udział bezpłatny
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.