Logo: Dzieci i młodzież w sytuacji rozwodu rodziców - czyli podstawowe informacje jak wspomóc dzieci i młodzież w sytuacji psychologicznej utraty

Kod szkolenia:
152W
Adresaci:
pedagodzy, psychologowie, nauczyciele, wychowawcy, wszyscy zainteresowani powyższą tematyką.
Cel:
doskonalenie wiedzy i umiejętności wychowawczych potrzebnych do pracy z dziećmi/młodzieżą doświadczających strat psychologicznych (rozwód).
Tematyka:
  • rozumienie znaczenia utrat psychologicznych (rozwód) dla rozwoju dzieci i młodzieży,
  • sposoby wspierania dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych spowodowanych utratami,
  • rola osób z przestrzeni szkoły w poradzeniu sobie z w/w sytuacjami przez dzieci i młodzież.
Termin:
7 czerwca 2018 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
20 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 20 zł do dnia 31 maja 2018 r. z dopiskiem 152W.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.