Logo: MOTYW + AKCJA = Gram i się uczę

Kod szkolenia:
30D
Adresaci:
nauczyciele klas IV - VIII szkół podstawowych, nauczyciele szkół ponadpodstawowych.
Cel:
 • poznanie psychologicznych koncepcji motywacji do osiągania sukcesu,
 • analiza przebiegu i ocena skuteczności procesu motywowania,
 • analiza i ocena znaczenia motywacji nauczyciela w procesie motywowania uczniów do osiągania sukcesu,
 • poznanie grywalizacji jako formy pracy motywującej uczniów do aktywnego udziału w procesie nauczania – uczenia się.
Tematyka:
 • psychologiczne koncepcje motywacji i motywowania,
 • motywacja zewnętrzna i wewnętrzna,
 • społeczne uwarunkowania motywacji osiągnięć,
 • motywacja nauczyciela jako warunek motywowania uczniów,
 • istota grywalizacji,
 • cele i zasady tworzenia zgrywalizowanych zajęć,
 • elementy mechaniki i dynamiki gier wykorzystywane w grywalizacji.
Termin:
7 marca, 25 kwietnia, 22 maja i 13 czerwca 2018 r. w godz. 14:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
20
Koordynatorzy:
Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Cena:
80 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.