Logo: Pergamano, techniki zdobienia pergaminu - część I

Kod szkolenia:
27W/I
Adresaci:
nauczyciele plastyki, techniki, nauczyciele świetlic szkolnych i środowiskowych, prowadzący zajęcia w domach kultury, arteterapeuci.
Cel:
  • odkrywanie i własnych zasobów twórczych,
  • kształtowanie i wzmacnianie postawy twórczej w pracy z uczniem i z grupą,
  • poszukiwanie inspiracji twórczej i wykorzystanie jej w działaniu,
  • wykonanie różnych form użytkowych i dekoracyjnych.
Tematyka:
  • poznanie warsztatu i podstawowych technik zdobienia pergaminu,
  • wykonanie kartki okolicznościowej.
Termin:
23 maja 2018 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
50 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.