Logo: [Katowice] SOS pomoc szkole w sytuacji kryzysu

Kod szkolenia:
38D/1
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy szkolni.
Cel:
zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenie działań interwencyjnych w trudnych sytuacjach (samobójstwa, żałoba, śmierć).
Tematyka:
  • zasady działań postwencyjnych w wypadku śmierci samobójczej ucznia;
  • interwencja wobec zagrożeń suicydalnych;
  • wspieranie ucznia w przypadku śmierci rodzica;
  • problematyka samouszkodzeń w wieku dorastania, stres pourazowy;
  • podstawy zaburzeń depresyjnych.
Termin:
22 stycznia, 14 lutego, 26 marca, 27 kwietnia i 25 maja 2018 r. w godz. 14:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
25
Koordynator:
Ewa Kustwan-Mróz
Prowadzący:
zespół interwencji kryzysowej ROM-E Metis
Cena:
100 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.