Logo: Szkoły w Sieci - wicedyrektorzy szkół i placówek oraz absolwenci kursu zarządzania oświatą

Kod szkolenia:
1DB/IV
Adresaci:
wicedyrektorzy szkól i placówek oraz absolwenci kursu zarządzania oświatą.
Cel:
  • zaznajomienie wicedyrektorów oraz kandydatów na dyrektorów z wybranymi zagadnieniami z zakresu zarządzania szkołą,
  • zaznajomienie wicedyrektorów oraz kandydatów na dyrektorów ze zmianami w przepisach prawnych.
Tematyka:
  • aktualizacja przepisów prawnych w bieżącym roku szkolnym,
  • Karta Nauczyciela z uwzględnieniem zmian – sprawy kadrowe,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • kształcenie specjalne – IPETY,
  • inne.
Termin:
10 listopada, 8 grudnia 2017 r., 16 lutego, 16 marca, 20 kwietnia, 18 maja i 15 czerwca 2018 r. w godz. 16:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
28
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
180 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.