Logo: Sieć dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych

Kod szkolenia:
31D
Adresaci:
dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Cel:
  • doskonalenie kompetencji w zakresie kierowania poradnią,
  • podnoszenie jakości pracy poradni.
Tematyka:
  • aktualne przepisy prawa oświatowego,
  • standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • konstruowanie opinii i orzeczeń – diagnoza funkcjonalna ICF,
  • podstawy prawne wydawania opinii przez poradnię,
  • ochrona danych osobowych,
  • finansowanie poradnictwa,
  • współpraca poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami.
Termin:
21 września, 16 listopada 2017 r., 18 stycznia, 15 marca i 17 maja 2018 r. w godz. 9:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
25
Koordynator:
Małgorzata Spendel
Prowadzący:
Małgorzata Spendel, zaproszeni specjaliści
Cena:
100 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.