Kod szkolenia:
26WR
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.
Cel:
przygotowanie do podjęcia interwencji profilaktycznej wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne.
Tematyka:
  • poszerzenie wiedzy na temat środków psychoaktywnych,
  • przygotowanie do rozmowy z uczniem i jego rodzicami.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
16
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadząca:
Aleksandra Kruszyńska
Cena:
1500 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.