Logo: Sieć specjalistów ds. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin - grupa Gliwice

Kod szkolenia:
6D
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli, szkół ogólnodostępnych i integracyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek.
Cel:
podnoszenie kompetencji nauczycieli i specjalistów w zakresie:
  • organizowania WWRD,
  • diagnozy funkcjonalnej dzieci i uczniów niepełnosprawnych,
  • udzielania kompleksowego wsparcia dzieciom i ich rodzinom,
  • wymiany doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i ich rodzinami.
Tematyka:
  • nowe regulacje prawne związane z WWR oraz kształceniem specjalnym;
  • dokumentowanie WWR, kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach, placówkach;
  • komunikowanie się dziecka z otoczeniem – wspomagające i alternatywne metody komunikacji (AAC);
  • diagnoza funkcjonalna dziecka/ucznia niepełnosprawnego;
  • ośrodki wiodące w zakresie WWR – organizacja w powiecie.
Termin:
22 listopada 2017 r., 21 marca i 23 maja 2018 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Gliwicach, ul. Przedwiośnie 2
Liczba godzin:
15
Koordynator:
Małgorzata Spendel
Prowadzący:
Małgorzata Spendel, zaproszeni specjaliści
Cena:
60 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.