Logo: Bez komputera też można... skutecznie nauczać

Kod szkolenia:
12D/14
Tematyka:
  • Kompetencje personalne i metodyczne dobrego nauczyciela.
  • Przegląd tradycyjnych metod aktywizujących.
  • Motyw + akcja = motywacja – klucz do sukcesu.
  • Mobilizowanie uczniów do kreatywności i poszukiwań nowych rozwiązań.
Termin:
14 marca 2018 r. w godz. 15:00 – 18:00 i 18 kwietnia 2018 r. w godz. 14:00 – 17:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
4 spotkania
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadząca:
Sonia Gogulla
Cena:
100 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.