Logo: Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży albo... niezbędnik nauczyciela: cz. I

Kod szkolenia:
12D/11
Tematyka:
  • Płeć – rozwój, determinanty biologiczne, psychospołeczne, zaburzenia.
  • Rozwój psychoseksualny – cz. 1. Do okresu przedszkolnego. Implikacje dla edukacji, wychowania i profilaktyki.
  • Rozwój psychoseksualny – cz. 2. Adolescencja. Implikacje dla edukacji, wychowania i profilaktyki.
  • Rozwój psychoseksualny – cz. 3. Specyficzne różnice w dojrzewaniu chłopców i dziewcząt. Implikacje dla edukacji, wychowania i profilaktyki.
  • Problem normy w zachowaniach seksualnych ludzi.
Termin:
7 grudnia 2017 r., 18 stycznia, 15 marca i 17 maja 2018 r. w godz. 14:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5 spotkania
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
Wiesław Sokoluk
Cena:
125 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.