Logo: Od propozycji... do działania - jak zachęcić dziecko do kreatywnej i twórczej pracy - edycja w Bytomiu

Kod szkolenia:
12D/7/1
Tematyka:
  • Ruszam się i uczę – zabawy grafomotoryczne.
  • Gra planszowa w przedszkolu i klasach początkowych.
  • Techniki Celestyna Freineta w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
  • Koło – zabawy matematyczno-konstrukcyjne.
Termin:
20 lutego, 6 marca, 12 kwietnia i 22 maja 2018 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
4 spotkania
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
100 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.